Interné a externé podujatia

V rámci interných a externých podujatí môžete bližšie spoznať naše modely ako aj tím spoločnosti ASCO GmbH. Či odborné veľtrhy, interné školenia alebo návštevy podniku. Tešíme sa na vašu návštevu a osobné zoznámenie sa.

  • 13. – 15.02.2019 Budma, POL – Posen
  • 15. – 16.03.2019 Open House Kaufmann, D – Ulm
  • 14. – 17.05.2019 Austech, AUS – Melbourne
  • 04. – 07.06.2019 Machtool, POL – Posen
  • 05. – 08.11.2019 Blechexpo, D – Stuttgart

Dohodnite
si termín!

Spoznajte naše modely Variobend