Variobend V-MOBILE

Technické inovácie menia svet práce. Stojíme na začiatku štvrtej priemyselnej revolúcie, teda pred Priemyslom 4.0. Od základu zmení náš život, svet práce ako aj spracovávanie plechov. Výhodou Priemyslu 4.0 je, že vďaka riešeniam spájania do sietí vzniká enormný potenciál na optimalizáciu. Takto možno trvalo udržateľne optimalizovať postupy a dramaticky skrátiť procesy. S nástrojom Variobend V-MOBILE vám poskytujeme servisný nástroj osobitného druhu. Zobrazte si celý proces plánovania a výroby od nákresu až po výrobu profilov. A navyše poskytuje táto aplikácia ešte omnoho viac!

PREHĽAD VARIOBEND V-MOBILE:

 • Vypracovanie profilov na ceste pomocou smartfónu, tabletu alebo na prenosnom počítači
 • Kreslenie založené na dotyku
 • Zadávanie aj na PC prostredníctvom webového prístupu
 • Všetky priečinky a profily sú na jednotlivých koncových zariadeniach synchrónne
 • Správa profilov
 • Výpočet prírezov
 • Simulácia ohybu profilov
 • Databáza materiálov a výber hrúbky materiálu
 • Nahrávanie na váš stroj VARIOBEND
 • Vytváranie súborov PDF
 • Vytváranie sublicencií pre zákazníkov alebo zamestnancov
 • Štatistika a servisný modul*

V-Mobile

Spájanie hodnôt

Pomocou nástroja Variobend V-MOBILE môžete optimalizovať svoje interné procesy a svoje procesy podstatne skrátiť. Vytvárajte ďalšie sublicencie pre svojich zamestnancov. Tí budú môcť pomocou tabletu alebo smartfónu priamo na stavbe vytvárať výkresy ale taktiež aj na pracovnom počítači alebo prenosnom počítači. Vďaka integrovanej simulácii ohýbania môžete priamo na mieste skontrolovať, či bude možné profil vyrobiť, alebo či budú nutné ďalšie úpravy. Vo Webspace, výhradne pre vás vytvorenom cloude, sú všetky nakreslené profily stále synchronizované, či už na smartfóne alebo tablete. Odosielajte jednotlivé profily alebo celé priečinky priamo do stroja alebo do verzie Variobend Office na prípravu práce.

V-Mobile

Priama cesta k zákazníkovi

V – MOBILE poskytuje svojim zákazníkom a partnerom nevídaný, inovatívny servisný nástroj, pomocou ktorého dokážete 24 hodín denne 365 dní v roku vypracovávať ponuky a umiestňovať objednávky. Prostredníctvom hlavnej licencie môžete poskytnúť prístup k tomuto jedinečnému servisnému nástroju nielen interne ale aj svojim zákazníkom a partnerom. Vaši zákazníci a partneri budú môcť sami profily vytvárať, simulovať a taktiež stanovovať druh materiálu, jeho hrúbku ako aj počet kusov. Samozrejme možno tieto profily odosielať aj priamo k vám. Jedinečný servis, ktorý žiaden z vašich zákazníkov už nebude chcieť postrádať!

V-Mobile – servis budúcnosti*

Naši zákazníci aplikácie V-Mobile majú k dispozícii dva moduly osobitného druhu:

Modul štatistiky

Prostredníctvom modulu štatistiky získate informácie o svojom stroji. Prijímajte v reálnom čase štatistiky ako: počet vykonaných ohybov a rezov, teplota oleja alebo prevádzkové hodiny.

Servisný modul

Komunikujte prostredníctvom aplikácie rýchlo, jednoducho a bezpečne s našim technickým servisom pre zákazníkov a zabezpečte si tak maximálnu dostupnosť stroja.
Za účelom rýchleho vyriešenia technických problémov poskytuje V-MOBILE možnosť výmeny súborov so zvukom, obrazom a videom s technickým servisom pre zákazníkov spoločnosti ASCO. Takto môžete priamo telefonicky a bez zásahu na mieste inštalácie stroja vyriešiť komplexné situácie. Takto vás privedieme ešte rýchlejšie a efektívnejšie k správnemu riešeniu.

*prístupné iba pre hlavnú licenciu