Discover the innovations of VARIOBEND Long-length bending technology

Discover the innovations of VARIOBEND Long-length bending technology

מכונת כיפוף ארוך Variobend – סדרת הדגמים EB

דגמי EB משכנעים ברב התכליתיות המדויקת וביחסי עלות תועלת אטרקטיביים. הם מאחדים איכות מעולה והפעלה פשוטה.

סדרת הדגמים EB היא מכונות כיפוף ארוך בעלות ביצועים חזקים. מערכת הכיפוף המוגנת בפטנט עם לחי הכיפוף המשופעת לאחור מאפשרת מגוון פרופילים שלא נראה עד היום. החלל החופשי הגדול, הנוצר באמצעות לחי הכיפוף המשופעת, מאפשר יצירת פרופילים האפשרית רק באמצעות מכונות כיפוף ארוך Variobend. חידושי ASCO כגון הכיפוף הקוני והתקיעה ההדדית של פרופילים, לחיי הכיפוף והתפיסה המחולקות לצלעות והעשויות פלדת אל חלד, הכיפוף הידני, טכנולוגית הסרוו וכן הלחי העליונה הגלית החדשה זמינים כאופציה.

דגמי EB זמינים באורך של 4 עד 12 מטר וכן בהספקי כיפוף של לוח פלדה של 1.50 מ”מ עד 2.00 מ”מ.

בצד הדיוק של החלקים המכופפים עומדים גם זמני הייצור במוקד כל החלטת רכישה. בעזרת בקרת Variobend V-Touch הזמינה סטנדרטית תוכל להגדיל את הייצור הכולל, את היעילות ואת הידידות למשתמש המאוחדים ביחס שלא היה קיים עד כה. התכנה בולטת בידידותיות למשתמש ובמבנה מאוד מסודר. ניתן ליצור בניהול הפרופילים פרופילים רבים ותיקיות רבות ללא הגבלה. ניתן להעבירם, להעתיקם או לייצאם בלחיצה פשוטה.

Variobend 4.0 - פתרונות תכנה

השווקים מצויים בשינוי מתמיד. עובדה זו גורמת גם בעיבוד המתכת למורכבות הולך וגודלת של המוצרים והתהליכים. קיימת דרישה לפתרונות יעילים, גמישים אבל מעל הכל ידידותיים למשתמש. פתרונות התכנה של ASCO יסייעו לך בדיוק בהתמודדות באתגר זה ובהפחתה בו זמנית של המאמצים הנדרשים. ייצור מרושת מפחית את סיכון השגיאות ומגדיל את הרווחיות.

Technical Data

Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden

Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden

Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden

Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden

Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden

Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden

The VARIOBEND image folder

מכונת כיפוף ארוך Variobend

מכונת כיפוף ארוך Variobend – סדרת הדגמים EB

דגמי EB משכנעים ברב התכליתיות המדויקת וביחסי עלות תועלת אטרקטיביים. הם מאחדים איכות מעולה והפעלה פשוטה.

סדרת הדגמים EB היא מכונות כיפוף ארוך בעלות ביצועים חזקים. מערכת הכיפוף המוגנת בפטנט עם לחי הכיפוף המשופעת לאחור מאפשרת מגוון פרופילים שלא נראה עד היום. החלל החופשי הגדול, הנוצר באמצעות לחי הכיפוף המשופעת, מאפשר יצירת פרופילים האפשרית רק באמצעות מכונות כיפוף ארוך Variobend. חידושי ASCO כגון הכיפוף הקוני והתקיעה ההדדית של פרופילים, לחיי הכיפוף והתפיסה המחולקות לצלעות והעשויות פלדת אל חלד, הכיפוף הידני, טכנולוגית הסרוו וכן הלחי העליונה הגלית החדשה זמינים כאופציה.

דגמי EB זמינים באורך של 4 עד 12 מטר וכן בהספקי כיפוף של לוח פלדה של 1.50 מ”מ עד 2.00 מ”מ.

בצד הדיוק של החלקים המכופפים עומדים גם זמני הייצור במוקד כל החלטת רכישה. בעזרת בקרת Variobend V-Touch הזמינה סטנדרטית תוכל להגדיל את הייצור הכולל, את היעילות ואת הידידות למשתמש המאוחדים ביחס שלא היה קיים עד כה. התכנה בולטת בידידותיות למשתמש ובמבנה מאוד מסודר. ניתן ליצור בניהול הפרופילים פרופילים רבים ותיקיות רבות ללא הגבלה. ניתן להעבירם, להעתיקם או לייצאם בלחיצה פשוטה.

תוכנה

Variobend 4.0 - פתרונות תכנה

השווקים מצויים בשינוי מתמיד. עובדה זו גורמת גם בעיבוד המתכת למורכבות הולך וגודלת של המוצרים והתהליכים. קיימת דרישה לפתרונות יעילים, גמישים אבל מעל הכל ידידותיים למשתמש. פתרונות התכנה של ASCO יסייעו לך בדיוק בהתמודדות באתגר זה ובהפחתה בו זמנית של המאמצים הנדרשים. ייצור מרושת מפחית את סיכון השגיאות ומגדיל את הרווחיות.

מפרטים טכניים

Technical Data

סרטונים
Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden

Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden

Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden

Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden

Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden

Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden

ותמונות
הורדות

The VARIOBEND image folder

מכופף כפול Variobend
סדרת הדגם DB

סדרת הדגם DB Variobend משלבת תיאום מושלם של דיוק ומהירות גבוהה. תוכל לייצר באמצעות המכופף הכפול Variobend ביצרנות ללא תחרות החל בתכנות ועד לכיפוף. למד עוד אודות המכופף הכפול Variobend.

היזון חוזר של הלקוח
אנו חושבים, מפתחים ומתקשרים עם לקותותינו

שביעות הרצון של הלקוחות היא נמצאת בעדיפות העליונה שלASCO GmbH. לכן חשוב לנו, לקבל היזון חוזר מלקוחותינו.

Variobend Live
אירועים פנימיים וחיצוניים

במסגרת אירועים פנימיים וחיצוניים תוכל להכיר מקרוב את הדגמים שלנו וכן את צוות ASCO GmbH. בין אם בתערוכות מקצועיות, בהכשרות פנימיות או בביקורים במפעל. נשמח שתבקר אצלנו ולהכיר אותך אישית.

שירות Variobend
מגיע במהירות

בחר בשירות שיקדם אותך גם בטווח הארוך. בוא ללמוד יותר אודות היצע השירות הכולל של ASCO. משירות לקוחות טכני ועד למימון.