Variobend

מכונת כיפוף ארוך

EB סדרת הדגם

סדרת הדגם EB Variobend משכנעת ברב תכליתיות מדויקת הודות למערכת הכיפוף המוגנת בפטנט. היא משלבת איכות מעולה, הפעלה פשוטה יחד עם יחסי עלות תועלת אטרקטיביים. למד עוד אודות החידוש בבניית מכונת כיפוף ארוך.

Variobend

מכופף כפול

DB סדרת הדגם

סדרת הדגם DB Variobend משלבת תיאום מושלם של דיוק ומהירות גבוהה. תוכל לייצר באמצעות המכופף הכפול Variobend ביצרנות ללא תחרות החל בתכנות ועד לכיפוף. למד עוד אודות המכופף הכפול Variobend.

Variobend

חי

אירועים פנימיים וחיצוניים

במסגרת אירועים פנימיים וחיצוניים תוכל להכיר מקרוב את הדגמים שלנו וכן את צוות ASCO GmbH. בין אם בתערוכות מקצועיות, בהכשרות פנימיות או בביקורים במפעל. נשמח שתבקר אצלנו ולהכיר אותך אישית.